In English

 
   
   
Energo Klubi
  TULE KLUBISSE   ÜRITUSED   KOOSTÖÖ   KLUBITEENUSED   SISEVEEB    
  Klubist lähemalt    Liitu klubiga    Hobiteadus    Eetikakoodeks  
  Tule klubisse Hobiteadus    

 

 
 
 
 
   
       
  Hobiteadus    
  Energo Klubis avalduvad liikmetele võimalused tegeleda teadusega harrastustasandil. Hobiteadus Energo Klubis tähendab teaduslike uurimustööde läbiviimist  harrastajate poolt.  Uurimisaladeks on maakiirgused ja muud keskkonnategurid, mis avaldavad mõju inimesele, taimestikule või biosfäärile tervikuna. Eesmärk on selgitada välja nende mõjude iseloom (positiivne või negatiivne) ning määrata ulatus.

Uurimisrühmad ehk teemarühmad koosnevad klubiliikmetest ning neis on ka üks või mitu vastava ala spetsialisti-teadlast. Rühmad on oma tegevuses võtnud kindla sihi uurida ühte kindlat teemat ning need uurimistulemused ka avalikuks teha.

Uurimistöö metoodika hõlmab nii biosensorlusmeetodeid (nn. vitsamehed) kui ka aparatuurseid mõõtmisi. Energo Klubi hobiteaduse läbivaks suunaks on teaduslike tõlgenduste otsimine nn vitsameeste fenomenile ning leida punkte, kus need kaks erinevat valdkonda kokku puutuvad.

Otsime lahendusi, kuidas anomaalseid keskkonnanähtusi tavainimesele arusaadavalt lahti seletada - kas on see võimalik kaasaegse teaduse raamistikus? Kui mitte, siis millises suunas peaks teadus arenema, arvestades uusi uurimistulemusi.

Energo Klubi soovib anda oma panust ühiskonna teadlikkuse tõstmisel tänapäevase elukeskkonna varjatud külgedest. Kasutame selleks klubisse akumuleerunud teadmisi ja kogemusi, mida meie liikmed ja koostööpartnerid ühistööna kokku annavad.
 

 

HOBITEADUS ENERGO KLUBIS - KONTEKSTISKEEM

 

Energo Klubi on avatud koostööks teiste organisatsioonidega või üksikuurijatega, et üheskoos ette võtta uurimisprojekte.
 

 


Kuidas osa võtta?

Energo Klubis hobiteadusega tegelemiseks võta ühendust klubikontoriga.

Kui su on idee, või oled spetsialist mõnel alal, millega sinu arvates klubi võiks tegeleda, anna kindlasti teada.
 


 

 

 

   
    Energoo Klubi

Energo Klubi alates aastast 2004   |  Kontakt