In English

 
   
   
Energo Klubi
  TULE KLUBISSE   ÜRITUSED   KOOSTÖÖ   KLUBITEENUSED   SISEVEEB    
  Koostöö ja Uurimisalad    Toetamine ja sponsorlus    Tule loengut pidama  
  Koostöö ja uurimisalad Sponsoritele    

 

     
       
  Energo Klubi on mittetulunduslik organisatsioon, mis avatud ka sponsorsuhetele ja heatahtlikele toetustele. Klubi liikmeskond koosnes 2006.a. detsembris 140 inimesest, kel tavapärasest kõrgem huvi ümbritseva keskkonna ning inimese kui biosfääri osa vastu.

Energo Klubis viiakse vabatahtlike poolt läbi uurimistööd, et välja selgitada maakiirguste jt elektro-magnetkiirguste mõju elusorganismidele. See on vaid üks tegur inimesele tervisliku elukeskkonna loomisel, mille uurimisega on klubis töötatud 2005.aastast alates. Teiste uuritavate mõjurite seas võib ära mainida energo-informatsioonilised väljad, taimestiku ning psühho-energeetika.

ENERGO UURIMISVALDKONDADE KONTEKSTISKEEM

Klubi sõltub paljus vabatahtlike tööst. Klubi toetamine lubab panustada ühiskonna teadvustamisse nimetatud valdkondades ning nende uurimiseks läbi viidud töid teostada tulemusrikkamalt.

Toetajatel ja sponsoritel on võimalik ka ise esitada uuritav objekt või püstitada uurimistööle suundi, millisele lahendust otsitakse. Toetus võib olla ka sihtotstarbeline, mis näiteks suunatakse aparatuuri soetamiseks, mille toel uuringuid teostatakse.

Omalt poolt võimaldab Energo Klubi toetajatel tasuta osaleda klubiüritustel (loengud, väljasõidud jm). Energo Klubi pakub sponsoritele ka võimalust tutvustada omi tooteid klubi sihtrühmas, viies selleks läbi müügiesitlusi või videopresentatsioone.

 

   

 

   
    Energoo Klubi

Energo Klubi alates aastast 2004   |  Kontakt